เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี