มอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันกรีฑาเกาะสมุยเกมส์

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป และนางสาวจริญญา ปิ่นพงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันกรีฑาเกาะสมุยเกมส์ ให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้นักเรียนต่อไป