ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ