ตลาดนัดวิชาการ 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อให้ผู้เรียนนำทักษะและวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้