ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจริญญา ปิ่นพงค์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566