มอบทุน กสศ.

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปได้มอบเงินทุนค่าครองชีพให้กับนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป