ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของคุณครู ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ภิวัฒน์ แก้วเหลา เเละการประเมินการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของคุณครูนันทนา ศรีนุ่น กับคุณครูฤทัยพร จิตตวรพงศ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป