ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูปได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของคุณครูซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง เเละคุณครูนิตยา เกตุแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป