ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป และครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1