รองผอ.สพป.สฏ.1เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 14  ธันวาคม 2565 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนธูป อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565