กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษานอกสถานที่ วันที่ 9 -10 มี.ค. 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอภิเดช จิตรมุ่ง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 ไปศึกษานอกสถานที่รอบๆเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี