ต้อนรับครูวรรณา

2 เมษายน 2564โรงเรียนบ้านดอนธูป ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านศิลางาม ที่ร่วมเดินทางมาส่งเเละร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณครูวรรณา บรรณรน ที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนธูป