อรบรบว.pa

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ อภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้เป็นวิทยากร การอบรบเชิงปฏิบัติการเเนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินตำเเหน่งเเละวิทยฐานะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางศึกษา (ว.PA) ให้กับคุณครูกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเเละภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์