เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปและคณะครูได้ต้อนรับ ปลัดอำเภอเกาะสมุย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลลิปะน้อย และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลเกาะสมุย ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตราการ 44 ประเด็น ในการพิจารณาการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป