เเจกใบงานนักเรียน

วันที่ 1 พ.ย. 2564 โรงเรียนบ้านดอนธูป นำโดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนธูปและคณะครูได้แจกใบความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน Online และได้แจกค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019