มอบเกียรติบัตรนักเรียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม You tube น้อย เเละกิจกรรม English for fun พร้อมนักเรียนแกนนำในการเป็นวิทยากรประจำฐานต่างๆ