ประกาศผล ITA Online 65

ข่าวดีพี่น้องชาวดอนธูปอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดอนธูปกับผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparent : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ระดับ AA