ยินดีครูบรรจุใหม่

โรงเรียนบ้านดอนธูป ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอาอีดะ ตีโด เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณ โรงเรียนบ้านดอนธูป จังหวัดสุราษฎร์ธานี