มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย (กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสมุย 1) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ