โรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 พระมหานายแพทย์ สมพงศ์ ปุญญวังโส ท่านผู้อำนวยการ สมศักดิ์ บุญสิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้มาฝึกให้นักเรียนปฏิบัติการนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอนธูป