ผู้ใหญ่ใจดีมอบเชื้อก้อนเห็ดนางฟ้า

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายธีระศักดิ์ บัวมณี ได้มอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน 100 ก้อน ให้กับโรงเพาะเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนบ้านดอนธูป ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนธูปขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ใน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ