ตอนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุ่ง และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนธูป ต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ ห้องประชุม ร.ร.ทีปราฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย