งานมรณภาพ พระสมุห์วัชรินทร์ อินทปัญโย

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.ผอ.อภิเดช จิตรมุ่ง และคณะครู โรงเรียนบ้านดอนธูป ได้ร่วมงานมรณภาพ พระสมุห์วัชรินทร์ อินทปัญโย (พระอาจารย์ขวด) เจ้าอาวาสวัดศรีทวีป (วัดใหม่)