วันพ่อ 5ธ.ค.65

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป มอบหมาย คณะครู  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี