5 ธ.ค.65

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอาคารโรงเรียนบ้านดอนธูป